Ytstrålkastare

Asymmetrisk fördelning av ljusstyrkan

Ytstrålkastare med asymmetrisk fördelning av ljusstyrkan i olika mått för en ekonomisk belysning av tak-, vägg- och markytor.

Den asymmetriska fördelningen av ljusstyrkan lämpar sig särskilt bra för en tredimensionellt djup belysning av ytor. Ställbarheten av strålningsriktningen möjliggör en lösning på respektive belysningssituation. Långlivade byggnadsdetaljer som övertygar genom en noggrann och ansvarsfull konstruktion samt en maximal ljusteknisk och konstruktionsmässig kvalitet.


Du kan hitta fler produkter av detta slag i följande serier:

Dark Sky

Armaturer för naturnära miljöer

Tekniska data

Kapslingsklass IP 65
BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål
Lackeringsteknik BEGA Unidure®
Säkerhetsglas
Reflektor i eloxerat rent aluminium
Inställningsvinkeln kan ställas in i steg om 10° från - 30° till + 90°

Nätdelar med DALI-styrning

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.