Kompletteringsdelar för BEGA strålkastare med anslutningsgänga G½"

för fast montering

För att säkert fästa våra fasta strålkastare med anslutningsgänga G½" finns kompletteringsdelar som passar perfekt till armaturerna och som täcker in så gott som alla monteringskrav. Kompletteringsdelarna måste beställas separat.

Tekniska data

För fast montering av strålkastare med anslutningsgänga G ½ på stolpar

Aluminiumgjutgods och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure®

För fast montering av strålkastare med anslutningsgänga G ½ på stolpar eller rör på installationsplatsen.

Gjutet aluminium, gjutet rostfritt stål och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure®

Infällnadsöppning 30 mm

För fast montering av strålkastare med anslutningsgänga G ½ på stolpar Ø ≥ 60 mm eller på väggytor

För fast montering av strålkastare med anslutningsgänga G ½ på exempelvis väggar, tak eller träkonstruktioner.

Rostfritt stål Partiell gänga för trä eller plugg

Iskruvningsdjup 40 mm 5 m Anslutningsledning med stickkontakt typ F

För fast montering av strålkastare med anslutningsgänga G ½ på stolpar Ø 76 mm

Kapslingsklass IP 55

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål

För flera BEGA strålkastare med anslutningsgänga G ½ på väggytor, bärande konstruktioner och under tak. På markytor görs monteringen på antingen ett fundament eller på två platsgjutningsfundament.

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure®

Anslutningsbox i gjutet aluminium

Tänk på att: Det maximala antalet monterbara strålkastare beror på typen av strålkastare.

Bildgalleri