Ljusstyrning

DALI-systemkomponenter

DALI är utvecklad särskilt för den rumsliga styrningen av byggnadsautomationen. Fokus ligger på att kunna styra ljuset på ett bekvämt sätt. DALI-produkter är baserade på standarden EN 62386. Våra DALI-systemkomponenter är kompatibla med DALI-standardprodukter. Därmed säkerställs att även aktorer och sensorer från andra tillverkare kan integreras i systemet.

Programvara

DALI-Cockpit

En komfortabel programvara för konfigurering av DALI-system och för övervakning av kommunikation på DALI-bussen.

Styrenheter

DALI-pekskärm

Tre pekskärmar med många funktioner för manuell styrning av LED-, Tunable White- och RGBW-armaturer (DT 6, DT 8, RGBWAF).

DALI-vriddimmer

DALI-vriddimmer för styrning av LED-armaturer. För att tända och släcka samt ställa in ljusstyrkan hos DALI-armaturer, för styrning av Tunable White-armaturer (DT 8), eller RGBW-armaturer (DT 8).

DALI-joystick

Funktioner såsom grupper, scener eller styrning i trapphus kan tilldelas joysticken med fyra knappar via programvaran DALI-Cockpit. Lämplig för Tunable White (TW) och Colour Control (CC).

Sensorer

DALI-sensorer för inomhus

DALI rörelse- och ljussensor Passivinfraröd rörelse- och ljussensor för inomhusbruk reagerar på rörelse. Vertikal öppningsvinkel på ± 46°, horisontell öppningsvinkel på ± 51°. Räckvidd tolv meter. Ljussensorns mätområde mellan 0 och 2500 lx. Konfigurationen sker via programvaran DALI-Cockpit.

DALI-ljussensor Sensor för användning inomhus med ett mätområde mellan 0 och 2500 lx. Tröskelvärden för utförande av kopplingskommandon kan ställas in i programvaran DALI-Cockpit.

DALI-sensorer för utomhusbruk

DALI-PIR rörelse- och ljussensor för registrering av personers rörelser samt ljusstyrkan. För styrning av LED-armaturer.

DALI-2 Zhaga rörelse- och ljussensor

Passiv infraröd rörelse- och ljussensor. Lämplig för gränssnitt enligt Zhaga Book 18 Ed. 3.0

Styrdon och -moduler

Smart DALI Controller

Med Smart DALI Controller kan upp till 15 trådlösa DALI-armaturer styras och dimras

  • med en smartphone och appen BEGA Smart
  • med en BEGA Remote Control
  • med Smart Rotary Dimmer

DALI-kopplingsaktor

För styrning av en reläkontakt via DALI-buss.

DALI-brytarmodul

Modul för anslutning av fyra vanliga knappar eller brytare för styrning av DALI-driftdon.

DALI-givarmodul

Modul för anslutning av fyra potentialfria knappar eller brytare för styrning av DALI-driftdon.

DALI-2 EnOcean-givarmodul

Kompakt DALI-2 styrmodul för anslutning av upp till 4 EnOcean-knappar till DALI-systemet.

DALI-dagsljusmodul

Styrdon för Tunable White-armaturer. Efterliknar dagsljusförloppet (cirkadianskt förlopp). Under dagen regleras ljuset automatiskt mot varmare eller kallare: varmare ljus på morgonen och kvällen, och kallare ljus mitt på dagen.

DALI-sequencermodul

Program för att spara fyra oberoende sekvenser som kan öppnas via DALI-manöverelement, till exempel DALI-timer, DALI-styrmodul fyra knappar/brytare eller DALI-joystick.

DALI-2 sequencermodul

DALI-2-sekvensmodulen möjliggör en automatisk tidsbaserad sekvens av kommandon. En sekvens motsvarar en serie scenanrop eller en kommandosekvens.

DALI-timer

För timerfunktioner med upp till 14 poster för att hämta ljusscener för LED-, Tunable White- och RGBW-armaturer (DT6, DT8, RGBWAF, xy).

DALI-effektreducerare

Styrdon för automatisk effektreducering/sänkning av ljusstyrkan på natten med integrerad DALI-strömförsörjning för upp till nio DALI-standardlaster.

Strömförsörjning och repeater

DALI-strömförsörjning

Förser DALI-driftdon och styrenheter med ström.

DALI-repeater

Möjliggör en förlängning av den maximala ledningslängden från 300 m (DALI-slinga) till 600 m. En DALI-slinga kan bara förlängas en gång med en repeater.

Gränssnitt och gateways

DALI-USB-gränssnitt

Anslutning av en PC/laptop, på vilken programmeringsprogramvaran DALI-Cockpit har sparats, med DALI-buss. Krävs endast för programmering.

Bluetooth DALI Gateway

För idrifttagning och strömförsörjning av DALI-driftdon och styrningskomponenter i en DALI-slinga med max 64 enheter.

KNX/DALI-gateway

KNX/DALI-gateway för integrering av 64 armaturer med DALI-driftdon i en KNX-anläggning. Konfigurering av 16 DALI-grupper, av 16 DALI-ljusscener och 16 sekvenser med hjälp av applikationsprogrammet i ETS-programvaran. Även DALI-färgljusstyrning av Tunable White- och RGBW-armaturer (DT8, RGBWAF, xy) kan förverkligas på detta sätt.

Verktyg

DALI-programmering

DALI-programmering för parametrering av DALI-enheter. Fyra knappar kan programmeras med DALI-parametrar. Konfigurationen och parametreringen av komponenterna sker enkelt via appen BEGA Tool.