Foto: Max Schulz

Infällda väggarmaturer

För infällnad i samma plan eller utanpåliggande montering

BEGA-armaturerna i denna serie är sedan årtionden föredömligt lysande byggnadsdetaljer på många byggnader över hela världen. Vi fortsätter hela tiden att utveckla dessa armaturer och ser till att konstruktionen och formen passar perfekt med vår LED-teknik. Det extremt låga underhållsbehovet möjliggör ett nytt produktkoncept med en betydligt enklare och snabbare installation. Den elektriska anslutningen görs bekvämt innan armaturen monteras i byggobjektet. Den installerade armaturen fästs sedan säkert med vårt BEGA fästsystem i byggobjektet eller i infällnadshuset. Alla infällnadsmått är identiska med föregångarna. De smala och samtidigt skruvlösa armaturramarna är unika.

De fritt strålande armaturerna och armaturerna med asymmetrisk ljusintensitetsfördelning finns i en version som kombinerade LED-nödljusarmaturer med integrerat batteri för 3 timmars nöddrift vid strömavbrott (enligt EN 60598-2-22).

Tekniska data

De rundstrålande armaturerna finns antingen att få som armaturer för användningsområden där en högre belysningsstyrka krävs eller som orienteringsarmaturer med lägre ljusstyrka

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

De avbländade armaturerna är avsedda för markering av farliga punkter och trafikytor vid låg ljusstyrka i omgivningen.

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

De avbländande armaturerna riktar ljuset neråt och är helt avbländade ovanför det vågräta planet. Den största belysningsstyrkan alstras i armaturernas omedelbara närhet. Armaturer med hög synkomfort för jämn belysning av vägar och ytor med maximal avbländning.

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

Armaturer med asymmetrisk-flack fördelning av ljusstyrkan avger sitt ljus i sidled. Ljuset riktas neråt och är avbländat ovanför ljusutsläppet. För bredstrålande och jämn belysning av ytor och vägar i armaturens närhet.

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

Med sin asymmetriska fördelning av ljusstyrkan passar dessa armaturer särskilt bra för bländfri belysning av golv-, vägg- och takytor både inne och ute. Erhåller en hög belysningsstyrka på den yta som ska belysas. Det är armaturer med strålkastarkaraktär som skapar en tredimensionellt djup belysning och som passar för belysning av platser, infarter, trappor eller breda gångvägar.

Används de som infällda väggarmaturer för belysning av takytor passar fördelningen av ljusstyrkan framför allt för belysning av takutsprång, tunnlar eller överbyggda entréer.

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

Visa planeringsexempel

Pedestrian subway
A pedestrian subway between two building complexes should correspond to the style of the building architecture. In this case it is open, light architecture, which corresponds to daylight on account of large glass surfaces. This light effect should also be achieved in the underground connection. A graphic arrangement of wall luminaires with light emission on two sides thus accompanies the visitors through the subway. An average of 100 lx is reached at floor level. Face recognition is very good on account of the luminous energy. This makes the subway friendly and inviting. The steps of the stairs are flanked by recessed wall luminaires with asymmetrical light distribution.

Loading zone
Good light in a loading and manoeuvring zone guarantees safety and smooth working processes. Where there are several adjacent loading openings in a building, glare-free luminaires are therefore placed above and between the gates. Their asymmetrical very wide beam light distribution creates a degree of illuminance of about 50 lx. In addition, location luminaires are installed in the wall about half a metre above the ground in order to facilitate reversing. The entire company grounds are illuminated from a height of 8 m with pole-top luminaires, guaranteeing a basic illumination level of 20 lx.

Underground car park
Here too, the focus is on the safety of the road users. The transition into the underground car park must be illuminated in accordance with the time of day in order to prevent extreme changes between light and dark. This means that this area must be illuminated with 300 lx during the day and 75 lx at night. The ramp leading into the underground car park is illuminated with recessed wall luminaires. Their asymmetrical flat beam light distribution ensures uniform illumination of the road surface. A degree of illuminance of 15 lx is reached here. The light is absolutely glare-free.