DALI-2 EnOcean-givarmodul

Kompakt DALI-2 styrmodul för anslutning av upp till 4 EnOcean-switchar till DALI-systemet. Var och en av de fyra EnOcean-ingångarna kan tilldelas individuella DALI-kommandon, effektiva intervall och omkopplingsfunktioner. Förutom standardfunktionerna för dimning, växling och scenåterkallning finns stöd för fördefinierade makron för styrning av färgtemperatur, dynamiska scener, sekvenser och användardefinierade kommandolistor. Den kompakta enheten kan sättas in i den infällda lådan.

Tekniska data