DALI-2 sequencermodul

DALI-2-sekvensmodulen möjliggör en automatisk tidsbaserad sekvens av kommandon. En sekvens motsvarar en serie scenanrop eller en kommandosekvens.

4 olika sekvenser kan definieras. Den aktiva sekvensen startas och stoppas via DALI-kommandon. Det finns även höljen för montering på skenor och för installation i lådor. Sekvenser kan utföras en gång eller cykliskt.

Den övre skenorutrustningen har 4 växlingsingångar för nätspänning för att starta sekvenserna och 4 lysdioder för att visa pågående sekvenser.

DALI-Cockpit-programvaran för konfiguration kan laddas ner från vår webbplats.

Tekniska data