Belysning med strålkastare

Uniform illumination with impressive long-distance effect

Palace of Versailles: two almost identical luminaires fulfil different tasks on the structure itself and in the park
En av Europas största slottsanläggningar och samtidigt en av kontinentens mest historiebärande byggnader sprider en unik fascination långt utanför Frankrikes gränser.

Slottet Versailles breder ut sig över en yta på mer än en halv kilometer. Tanken med den stämningsfulla ljussättningen är att ge barockbyggnaden en finstämd effekt i mörker – även när slottet betraktas på avstånd.

Ända fram till 1800-talet fungerade UNESCO:s världsarv som förebild för otaliga slottsbyggnader. Särskilda infällda LED-markarmaturer från BEGA ger slottet en värdig framtoning också i mörker. Två nästan identiska, och för betraktaren ofta osynliga, armaturer skapar förutsättningen för den harmoniska helheten och belyser slottet och den omgivande parken med stor variationsrikedom.

För ljussättningen av de stora parkanläggningarna med sina skulpturer och planteringar används dessa specialtillverkade Infällda markstrålkastare . Specialanpassade reflektorer med en samlande fördelning av ljusstyrkan belyser varsamt skulpturernas detaljer. Statyerna väcks till liv och smälter stämningsfullt in i parken och dess konstnärligt formklippta buskar och träd.


Avoiding glare in urban environments

Två ljuskoncept för enhetligt ljus, hänsyn till boendes intressen och insektsskydd

Lighting concepts in urban spaces can be realised for spatially limited areas, as well as for structures with larger dimensions:

In addition to the task of appropriately staging the illumination, the conditions of the immediate surroundings must be taken into account. An essential requirement here is to prevent glare. Light shielded upwards has proven to be particularly insect-friendly as well. The right choice of luminaires and effective accessories ensures satisfactory results for lighting designers and local residents alike.The light stagings presented here follow the main brief of illuminating with uniform light. They do, however, use different concepts to match local conditions, while achieving outstanding lighting results for the respective projects. Thanks to The sprawling dimensions of the amphitheatre in Nîmes allowed the use of in-ground luminaires as wall washers for its illumination. The luminaires were placed close to the structure, so that viewers find themselves behind the light source to avoid glare. The uniform light without distracting light cones in the lower area stages the 2000-year-old bricks, with their varied colour shading, to perfection.

Visa fler referensuppgifter

For the Porta Nigra in Trier, glare-free illumination was an important planning factor. The luminaires had to be installed at a distance from the structure and above the eyeline of viewers, as they would usually be located in front of the luminaires. This placement prevents glare. High-performance floodlights with shields and louvres create directed light for the uneven shape of the building in such a way as to achieve a very uniform illumination. Secondly, virtually every beam of light is captured and targeted precisely to exactly where the light is needed.

In Trier, precisely aligned luminaires with additional light-directing shields and louvres are installed on cross beams to avoid glare for visitors and residents by the Porta Nigra. The light distribution additionally addresses the concerns of insect protection.

Visa fler referensuppgifter