Produkt och kvalitet

Ansvarsfull utomhusbelysning

Miljövänligt ljus

Dark Sky: Armaturer för naturnära miljöer

Armaturerna i vår serie ”Dark Sky” riktar sitt ljus högeffektivt mot den yta som ska belysas och avger mindre än 1 % av armaturljusflödet i armaturens övre halva.

Exakta uppgifter om armaturljusflödets andel i den övre halvan och uppgifter om BUG-rating enligt IES TM-15-07 samt om CEN Flux Code enligt EN 13032-2 framgår av databladen för respektive armatur. Dessa återfinns på BEGAs webbplats och ska jämföras med nationella och regionala föreskrifter.

Du hittar alla Dark Sky-armaturer här


BUG-rating enligt IES TM‑15‑07

Systemet som används för att studera armaturer med fotometriska data avser mätningar av ljusinfall:

B acklight – ljus bakom armaturen U plight – ljus ovanför armaturen G lare – bländning

Uppmätta lumenvärden klassificeras på en skala på mellan 0 (lågt värde) och 5 (högt värde). Detta värde ska jämföras med regionala föreskrifter.

CEN Flux Code enligt SS-EN 13032‑2

Uppgift i procent av armaturens uppåt- samt nedåtriktade ljusflödesandel i definierade rymdvinklar. Varje segment är markerat med en siffra.