Bostadsområden

Problemlösaren

Konnektivitet, smidighet, trygghet – för ett Professional Smart Home

Belysningen i bostadsområden måste fungera för både boende, förbipasserande och miljön. Här behöver man ta hänsyn till olika förväntningar som en intelligent ljusstyrning kan hantera individuellt. Trygghet i byggnader och kringmiljöer uppstår tack vare jämn belysning utan mörka hörn. Skillnaderna mellan husnära områden, fritidsområden och parkeringsplatser måste ses separat. Viktiga områden som entréer, knutpunkter och känsliga ställen behöver särskilda ljusstyrkor. Väg- och siktaxlar till parkeringsplatszoner behöver också framhävas med ljus utan att uppfattas som störande av de boende.

Funktionalitet, trygghet och ljussättning tack vare en genomtänkt belysningsplanering inne i ett lägenhetshus.

The Valley · Amsterdam · Nederländerna
Harmoniskt planerad belysning och professionell styrning innebär att boendeområden och omkringliggande områden smälter ihop till en enhet. Heinrich-Köhler-Hof · Hannover · Tyskland
BEGA Connect. En molnbaserad ljusstyrning som vid behov bidrar med egen internetuppkoppling.

Professional Smart Home är det gemensamma målet för utvecklare, operatörer och boende i större bostadsområden. Vägen till ett smidigt genomförande följer några tydliga riktlinjer: energieffektivitet, enkelhet, öppna gränssnitt (där så är möjligt) och tydlig avgränsning till privata områden (där så krävs). Onlinelösningar som wibutler-IoT-plattformen och vårt professionella styrningssystem BEGA Connect uppfyller alla dessa krav. Både inomhus och utomhus skapar de konnektivitet, smidighet och trygghet på alla konfigurations-, styrnings- och kontrollplan. Om IP-infrastruktur saknas eller om en extra onlineuppkoppling krävs har BEGA Connect vid behov en egen internetuppkoppling via Narrowband-IoT.

Läs mer om BEGA Connect


wibutler: en tillverkar- och anläggningsoberoende plattformslösning för övergripande fastighetsautomation via IoT.

Automatiserat ljus finns vid behov i gemenskaps- och funktionsutrymmen i byggnaden och styrs också centralt. Smarta lösningar för varje bostadsenhet är numera så avgränsade som krävs för att skydda privatlivet.

Ett Professional Smart Home kopplar ihop allt och gör ändå allt så tryggt och säkert att personliga intressen och privatlivet skyddas och att eventuella risker såsom extern manipulation inte utgör någon risk.

Lär dig mer om wibutler Styrningsintelligensen ökar med varje komplettering. Överblicken över funktionaliteten i belysningsanläggningen garanteras oberoende av plats. Användning, administrering, trygghet: det blir inte enklare att sammanfatta och ta hänsyn till alla inblandades intressen.

Oavsett nybyggnation eller befintliga byggnader – styrningen börjar redan vid planeringen eller vid den smarta hopkopplingen av befintliga och nya system.

Funktionalitet, trygghet och ljussättning tack vare en genomtänkt belysningsplanering utanför ett lägenhetshus. The Valley · Amsterdam · Nederländerna
Automatisk belysningsaktivering vid personnärvaro i trapphus sparar energi och därmed pengar.

Användingsexempel

Kontakt

Med vår planeringsservice kommer du på rätt väg. Den utformas individuellt – skräddarsydd för ditt projekt.

+49 2373 966-0

[email protected]

kontaktformulär