Interiörarmaturer med hög kapslingsklass

Perfekt för våtutrymmen enligt VDE 0100

Våra interiörarmaturer med hög kapslingsklass (IP 44) lämpar sig för all ljusdesign i byggnader – de passar även särskilt bra för användning i våtutrymmen.

Särskilda skyddsåtgärder gäller för elektriska installationer i våtutrymmen. Våra armaturer är märkta med respektive kapslingsklass (IP = International Protection) enligt märkningssystemet IEC 529. Skyddsåtgärder är nödvändiga i våtutrymmen för att skydda armaturerna från att vatten tränger in. BEGAs armaturer uppfyller nationella och internationella säkerhetsföreskrifter.

Trots att interiörarmaturer med höga kapslingsklasser har ett garanterat skydd mot vatteninträngning är de inte automatiskt lämpliga för utomhusbruk. Det använda materialets egenskaper måste vara passa för extrema utomhusförhållanden såsom stora temperaturväxlingar, smuts och väderpåverkan. Du hittar mer information i produktdatabladen.


Infällda ­takarmaturer
Takarmaturer
Tak- och väggarmaturer
Väggarmaturer