Anslutningspelare

för strömförsörjning i offentliga och kommersiella anläggningar

Vi levererar anslutningspelare för anslutning av elektriskt drivna apparater och fordon samt strömförsörjning i offentliga och industriella anläggningar.

I anslutningspelare med installationsinsatser har ledningsdragningen gjorts i fabriken.

Anslutningspelare utan installationsinsatser ger möjlighet att fritt välja typ och antal installationsinsatser för det aktuella behovet. Dessa anslutningspelare levereras då tomma tillsammans med de beställda insatserna.

Tekniska data

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Anslutningsplintar Låsbar dörr

71 013  med 2 CEE-eluttag 16 A · 400 V AC 3 CEE-eluttag 16 A · 250 V AC 3 Jordade eluttag Typ F 16 A · 250 V AC 1 Jordfelsbrytare 40 A · 30 mA 2 Ledningsskyddsbrytare C 16 A 3-polig 6 Ledningsskyddsbrytare C 16 A 1-polig

71 014  utan installationsinsatser med 2 säkringsboxar, 8 delar

Installationen ska utföras av en behörig elinstallatör. Beakta de nationella säkerhetsföreskrifterna vid installationen och driften av enheterna.

Anslutningspollarna från BEGA i den här serien skruvas fast med en monteringsplatta på ett befintligt fundament eller på ett platsgjutningsfundament av varmförzinkat stål. Platsgjutningsfundament är kompletteringsdelar som måste beställas separat.

Husfärg grafit

Bildgalleri