Infällda takarmaturer

för externa on/off-nätdelar eller styrbara DALI-nätdelar

Infällda takarmaturer för montering i nedsänkta innertak Den tilldragande designen hos dessa armaturer präglas av två hantverksmässigt tillverkade glastyper.

Kristallglaset och den invändiga vita diffusorn över LED-lampan ger en jämn ljusfördelning och skapar ett flerdimensionellt uttryck. I motsats till detta riktas ljuset från iskristallglaset bort i enskilda små ljuspunkter som därmed skapar ett lika briljant som fascinerande ljusspel. Armaturerna är utrustade med en stickkontakt som enkelt ansluts till de externa nätdelar som krävs för anläggningen.

Tekniska data

Armaturhus i aluminiumgjutgods
Takinfällnadshus av plast
Kristallglas med invändig diffusor

Kabel mellan armatur och nätdel med stickkontakt

Färgåtergivningsindex (CRI) > 90

De infällnadsdjup som krävs hittar du i armaturernas bruksanvisning.

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Armaturhus i aluminiumgjutgods
Takinfällnadshus av plast
Iskristallglas

Kabel mellan armatur och nätdel med stickkontakt

Färgåtergivningsindex (CRI) > 90

De infällnadsdjup som krävs hittar du i armaturernas bruksanvisning.

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Bildgalleri