Nytt i sortimentet

BugSaver-systemkomponenter

Styrdon i olika utförande för omkoppling av färgtemperatur och för effektreducering för BEGA BugSaver ®-stolparmaturer.

Kan ställas in på två driftlägen:

  • Omkoppling via styrfas
  • Omkoppling med hjälp av virtuell midnattsberäkning

Tekniska data

Försörjning med styrspänning för upp till 9 BugSaver-stolparmaturer. Passar inte att användas tillsammans med separat DALI-strömförsörjning.

Försörjning med styrspänning för upp till 9 BugSaver-stolparmaturer. Passar inte att användas tillsammans med separat DALI-strömförsörjning.

Försörjning med styrspänning för upp till 9 BugSaver-stolparmaturer. Passar inte att användas tillsammans med separat DALI-strömförsörjning.