Infällnadshus för infällda väggarmaturer 24 V DC

För att skapa infällnadsöppningen kan det vara lämpligt att använda sig av ett infällnadshus.

Våra infällnadshus är särskilt anpassade till armaturer från BEGA och de möjliggör en tekniskt perfekt infällnad i tak och väggar.

Om armaturerna monteras i murverk eller betongväggar som ska putsas efteråt är det lämpligt att också använda inmurningsramar.

Tekniska data