Installationsinsatser för anslutningspollare

för montering i anslutningspollare 70338 · 88455

Tekniska data

Anslutningsutrymme för maximalt 2 insatser
CEE-eluttag 16 A · 400 V AC
• CEE-eluttag 32 A · 400 V

och för maximalt 6 insatser
CEE-eluttag 16 A · 250 V AC
Jordade eluttag Typ F 16 A · 250 V AC