Installationsinsatser för anslutningspollare

för montering i anslutningspollare 70338 · 88455

Tekniska data

Anslutningsutrymme för maximalt 2 insatser • CEE-eluttag 16 A · 400 V AC • CEE-eluttag 32 A · 400 V

och för maximalt 6 insatser • CEE-eluttag 16 A · 250 V ACJordade eluttag Typ F 16 A · 250 V AC