Installationsinsatser för anslutningspollare

för montering i anslutningspollare 71 255 · 71 230

Installationsinsatser för BEGA anslutningspollare 70382 och 70380. Anslutningspollarna ger möjlighet att fritt välja typ och antal installationsinsatser för det aktuella behovet.

Beroende på behov finns olika jordade eluttag, brytare och knappar tillgängliga som installationsinsatser.

Anslutningspollare 70382 (för max två insatser) och 70380 (för max fyra insatser) levereras tomma med de beställda installationsinsatserna.

Tekniska data

71 238 · 712 39  Låscylinder 70180

Armaturfäste och täcklucka Aluminium · Färg grafit Lackeringsteknik BEGA Unidure®