Kompletteringsdelar för BEGA fasadstrålkastare

Anslutningsdosa · Väggarm · Förlängningskablar

För den elektriska anslutningen av BEGA fasadstrålkastare med LED krävs en separat anslutningsdosa. Vid montering i rader (max 12 armaturer per anslutning) behövs bara en anslutningsdosa för den första armaturen. Elanslutningen till nästa armatur skapas med enkla 5-poliga stickkontakter.

För att överbrygga större avstånd har vi anslutningsklara anslutningskablar i olika längder. Anslutningskabeln 71 037 kan även användas som förlängningssladd.

Armaturerna kan monteras på fasaden med väggarmen 71 036. För montering med väggarm måste anslutningsdosa 71 064 beställas.

Tekniska data

Färg grafit