Kompletteringsdelar för infällda markarmaturer

Tekniska data

För att skapa infällnadsöppningen i murverk eller betongväggar kan det vara lämpligt att använda sig av ett infällnadshus.

Våra infällnadshus är särskilt anpassade till armaturer från BEGA och de möjliggör en tekniskt perfekt infällnad.

För att skapa infällnadsöppningen kan det vara lämpligt att använda sig av ett infällnadshus.

Våra infällnadshus är särskilt anpassade till armaturer från BEGA och de möjliggör en tekniskt perfekt infällnad.

Den bredstrålande spridningslinsen uppnår en högre jämnhet på den belysta ytan genom att ljuskäglans randskärpa avbildas mjukt.

Det bredstrålande reservglaset uppnår en högre jämnhet på den belysta ytan genom att ljuskäglans randskärpa avbildas mjukt.

Strålkastarens halvspridningsvinkel förstoras med ca 50 %.

Bildgalleri