Kompletteringsdelar för rektangulära infällda takarmaturer

Tekniska data

För att montera armaturerna i betongtak finns ett infällnadshus. Beakta informationen om infällnadshusen i bruksanvisningen vid planeringen.

Infällnadsramar för montering av infällda armaturer med LED i mellantak och lättbetongväggar.