Kompletteringsdelar för runda infällda takarmaturer

Tekniska data

För att skapa infällnadsöppningen kan det vara lämpligt att använda sig av ett infällnadshus.

Våra infällnadshus är särskilt anpassade till armaturer från BEGA och de möjliggör en tekniskt perfekt infällnad i tak.

Det bredstrålande reservglaset uppnår en högre jämnhet på den belysta ytan genom att ljuskäglans randskärpa avbildas mjukt.

Strålkastarens halvspridningsvinkel förstoras med ca 50 %.