Kompletteringsdelar för runda infällda väggarmaturer

Tekniska data

För att skapa infällnadsöppningen kan det vara lämpligt att använda sig av ett infällnadshus.

Våra infällnadshus är särskilt anpassade till armaturer från BEGA och de möjliggör en tekniskt perfekt infällnad i väggar.

Om armaturerna monteras i murverk eller betongväggar som ska putsas efteråt är det lämpligt att också använda inmurningsramar.

Infällnadshus för infällnad av armaturer i isolerade fasader. Passar en isoleringstjocklek på 120 till 200 mm Den modulära uppbyggnaden och sammanställningen av de enskilda isoleringselementen i steg om 20 mm möjliggör en flexibel anpassning till isoleringssystemet.

En omfattande granskning gjord av Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist bekräftar att konstruktionen är utan värmebryggor. En ytterligare ökning av väggens ordinarie värmegenomgångskoefficient uppgår till ΔU < 0,01 W/(m² · K).

En inmurningsram krävs för att mura in huset – antingen för utanpåliggande infällnad eller infällnad i samma plan. Inmurningsramar är kompletteringsdelar som måste beställas separat.

Om armaturerna monteras i murverk eller betongväggar som ska putsas efteråt är det lämpligt att använda inmurningsramar i aluminium som passar till infällnadshusen.

Om armaturerna monteras i murverk eller betongväggar som ska putsas efteråt är det lämpligt att använda inmurningsramar i aluminium som passar till infällnadshusen.