Kompletteringsdelar till tak- och väggarmaturer

En ”utanpåliggande” dragning av armaturkablar ger flera fördelar jämfört med en inmurad dragning. Tack vare kablarnas synliga dragning utanpå väggar eller tak blir installationen både enklare och mer flexibel. Anpassningar och ändringar är betydligt enklare att genomföra när inte väggarna behöver tas upp, vilket sparar tid och pengar. Dessutom är kablarna lättåtkomliga vid underhållsarbeten eller reparationer. Utanpåliggande montering kan också vara ett optiskt alternativ för att föra tankarna till förra seklets fabriksbyggnader.

Med BEGA ram för utanpåliggande montering kan tak- och väggarmaturer av standardtyp efterutrustas för utanpåliggande kabeldragning med en enda kompletteringsdel som matchar armaturens färg. Därmed kan felaktigt utförda hål i armaturhusen undvikas.

Tekniska data

För att få en snabb och enkel montering monteras den utanpåliggande armaturen först på väggen. Därefter fästs lampan på den utanpåliggande armaturen och elen kan anslutas.

På 4 sidor finns vardera 2 kabelinföringar som är utformade så att de önskade kabelinföringarna, utan rör/-kanal för utanpåliggande montering, kan brytas loss ur den utanpåliggande armaturen.

Plast

För att få en snabb och enkel montering monteras den utanpåliggande armaturen först på väggen. Därefter fästs lampan på den utanpåliggande armaturen och elen kan anslutas.

På 4 sidor finns vardera 2 kabelinföringar som är utformade så att de önskade kabelinföringarna, utan rör/-kanal för utanpåliggande montering, kan brytas loss ur den utanpåliggande armaturen.

Plast

För att få en snabb och enkel montering monteras den utanpåliggande armaturen först på väggen. Därefter fästs lampan på den utanpåliggande armaturen och elen kan anslutas.

På 4 sidor finns vardera 2 kabelinföringar som är utformade så att de önskade kabelinföringarna, utan rör/-kanal för utanpåliggande montering, kan brytas loss ur den utanpåliggande armaturen.

Plast