Shields for surface floodlights

De påmonterbara bländskydden skärmar av ljuset uppåt eller nedåt.

Tekniska data