Adapter stopp

för inomhusbruk

Mekanisk förregling av plast och metall för användning i vertikalt monterade samlingsskenesystem Eurostandard-Plus®.

Tekniska data