Avslutningsramar

För tak- och väggarmaturer PRIMA och PRIMA DUO

Genom separata avslutningsramar av metall kan armaturerna i serierna PRIMA och PRIMA DUO matchas med olika material i interiören. Avslutningsramar är kompletteringsdelar som måste beställas separat.

Tekniska data