Infällnadshus för infällda takarmaturer

För montering av infällda takarmaturer i betongtak rekommenderar vi att infällnadshus alltid används.

Tekniska data