Optiska filter för spotlight till strömskena

flack, symmetrisk diffus eller asymmetrisk fördelning av ljusstyrkan

Optiska filter – flacka, symmetriskt diffusa och asymmetriska för att ändra fördelningen av ljusstyrkan på spotlight till strömskena

Tekniska data