Pendelförkortare

Om pendelarmaturerna ibland behöver kortas kan man enkelt ställa in önskad längd med pendelförkortaren.

Tekniska data

Armaturernas maxvikt 5 kg

Plast