BEGA Plug & Play

The smart lighting system for the private garden
Armaturer
De armaturer som vi utvecklat enkom för BEGA Plug & Play är perfekta för flyttbar användning. Armaturerna med rundstrålande och riktat ljus har särskilda kontaktdon för anslutning till Smart Tower eller en Smart Extender.
Smart Tower/Smart Extender
Smart Tower utgör grunden för BEGA Plug & Play. Det är systemets intelligenta styrcentral som samtidigt sköter den nödvändiga driftsspänningen på 48 V. Smart Extender utvidgar systemet med ytterligare anslutningsmöjligheter.
Fjärrstyrningar
För användarvänlig hantering av BEGA Plug & Play-anläggningen finns fjärrstyrningarna ONE och PRO. Båda kan programmeras via appen BEGA Smart.
Tillbehör
Vi erbjuder tillbehör för elanslutningen och för att utvidga systemet.