DALI PIR rörelse- och ljussensor

Armaturer med passivinfraröd rörelse- och ljussensor reagerar på värmestrålning i mörkret och tänds därmed när människor eller djur rör sig inom armaturens område. Om armaturerna inte ska användas i en DALI-anläggning behövs dessutom DALI-strömförsörjning 71 094 eller 70 866 .

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen

Tekniska data

Kapslingsklass IP 65

Aluminiumgjutgods och rostfritt stål 1 kabelinföring på baksidan

Färg grafit

För väggmontering utomhus