DALI-sequencermodul

För inbyggnad i standarddosor och kopplingsdosor

För lagring av fyra oberoende sekvenser. Konfigurationen sker med hjälp av mjukvaran DALI-Cockpit som finns att ladda ner på vår webbplats.

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen

Tekniska data