DALI-kopplingsaktor

För inbyggnad i standarddosor och kopplingsdosor eller för montering på DIN-skena

För styrning av en reläkontakt via DALI-buss. Konfigurationen sker med hjälp av mjukvaran DALI-Cockpit som finns att ladda ner på vår webbplats.

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen

Tekniska data

avsedd för en maximal nominell last på 2000 W och 1000 VA.

avsedd för en maximal nominell last på 1000 W och 500 VA