DALI-timer

För inbyggnad i standarddosor och kopplingsdosor

För timerfunktioner med upp till 28 poster för att hämta ljusscener för LED-, Tunable White- och RGBW-armaturer (DT6, DT8, RGBWAF, xy). Konfigurationen sker med hjälp av mjukvaran DALI-Cockpit som finns att ladda ner på vår webbplats.

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen

Tekniska data