DALI-programmering

för parametrering av DALI-driftdon.

Fyra knappar kan programmeras med DALI-parametrar. Konfigurering och inställning av parametrar av DALI-programmeraren görs enkelt och smidigt via den kostnadsfria appen BEGA Tool.

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen

Tekniska data