DALI-strömförsörjning

För strömförsörjning av DALI-driftdon på en DALI-slinga.

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen

Tekniska data

För strömförsörjning av DALI-driftdon på en DALI-slinga med upp till 15 DALI-enheter.

För strömförsörjning av DALI-enheter upp till högst 250 mA på en DALI-slinga.