DALI-vriddimmer

DALI-vriddimmer för att tända och släcka samt ställa in ljusstyrkan hos DALI-armaturer, för styrning av Tunable White-armaturer (DT 8), RGB-armaturer eller RGB W-armaturer (DT 8).

Dimmern kan användas tillsammans med de flesta brytarprogram.

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen

Tekniska data

För inbyggnad i standarddosor och kopplingsdosor