IPAS KNX-DALI-gateway

För montering på DIN-skena

IPAS KNX-DALI-gateway för integrering av upp till 64 DALI-driftdon i en KNX anläggning. Inställning av parametrar hos 16 DALI-grupper, 16 DALI-ljusscener och 16 sekvenser med hjälp av applikationsprogrammet i ETS-programvaran.

Även DALI-färgljusstyrning av Tunable White- och RGB W-armaturer (DT 8, RGBWAF, xy) kan realiseras på detta sätt.

Alla DALI-systemkomponenter

Den rumsliga ljusstyrningen


Du kan hitta fler produkter av detta slag i följande serier:

BEGA Smart

För det okomplicerade hemmet

Tekniska data

På framsidan finns en KNX-inprogrammeringsknapp för omkoppling av normaldrift till adresseringsdrift och tre ytterligare knappar för apparatinställning och konfigurering.

Även för drift av nödljusbatterierarmaturer med DALI-styrning enligt DIN EN 62386-202.