Infällda markarmaturer för belysning av markytor

med små mått

Infällda markarmaturer med små mått för infällnad i hårdgjorda golv- och markytor inomhus och utomhus.

För olika belysningssituationer på platsen finns armaturerna med olika ljussektorer. Ljuset från armaturerna riktas direkt över golv-/marknivån på den yta som ska belysas och lyser därmed upp gångvägar och trafikerade ytor eller markerar farliga ställen vid exempelvis trappor och nivåskillnader.

Det går att köra över dem med fordon med luftfyllda däck.

Tekniska data

Tryckbelastning 1000 kg


Kapslingsklass IP 67
BEGA Thermal Management ®

Täckring av aluminiumgjutgods
Lackeringsteknik BEGA Unidure®
Armaturhus i rostfritt stål
Silikatglas

Nätdelar on/off

Vattenstopp · Anslutningsledning

Det går att beställa armaturerna i ljusfärgerna grön, blå, bärnsten eller röd.

Armaturerna står med sitt infällnadshus i rostfritt stål på ett fundament som tar upp tryckbelastningar från armaturerna.

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Armaturfärg grafit