Linjära infällda markarmaturer

för monteringssituationer med litet infällnadsdjup

Linjära infällda markarmaturer i olika längder för infällnad i hårdgjorda golv- och markytor inomhus och utomhus. De olika längderna och den låga höjden möjliggör en mängd utformningsmöjligheter med linjärt ljus från marken. Gör på monteringsplatsen, inför monteringen av armaturerna, ett fundament inklusive dränering som tar upp tryckbelastningen på armaturerna.

Det går att köra över armaturerna med fordon med luftfyllda däck.

Tekniska data

Tryckbelastning 1000 kg

Kapslingsklass IP 67 Skyddsklass III

Täckram och armaturhus i rostfritt stål Infällnadshus av aluminium Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium Anslutningsledning

Det krävs en separat nätdel 24 V DC för att kunna använda de här armaturerna.

Det krävs även ett driftdon och en färgljusstyrning för att kunna använda RGB-armaturerna.

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

Visa planeringsexempel

Modern façade
The left-hand part of the building complex is faced with a concrete façade. This is illuminated from the ground with long slim in-ground luminaires which are installed as a band of light a short distance from and parallel to the façade. The entrance is marked by the glass front of the building. Here, the light from the interior is used to place the focus on the building. In the edging around the entrance to the building, additional recessed wall luminaires have been installed to increase the brightness of the floor and to emphasise this area.

Religious room
In religious rooms, a control option for the illumination is of great importance. This is why we have decided in favour of dimmable pendant luminaires. Their light is directed downwards directly onto the surface to be illuminated. At the same time, an internal glass diffusor together with the outer glass creates vertical light. With these luminaires, a degree of illuminance of 150 lx is reached at floor level. If additional illumination of the ceiling is desired, this luminaire is also available with additional upward light emission. Depending on the room height, the pendant may have to be lengthened by the manufacturer. The room in this example measures 15 x 17 m with a room height of 11 m. The mounting height of the pendant luminaire is approx. 3.60 m, measured from the floor. Twelve pendant luminaires, four downlights and 15 in-ground luminaires were used.