Linjära infällda markarmaturer med BEGA Vortex Optics®

för monteringssituationer med litet infällnadsdjup

Överkörningsbara infällda markarmaturer med hög ljusstyrka för infällnad i hårdgjorda golv- och markytor inomhus och utomhus.

Våra patenterade reflektorer (europeiskt patent EP 3098504) ger en perfekt ljusstyrning genom intensivare koncentration av ljuset för högsta synkomfort.

Det går att köra över armaturerna med fordon med luftfyllda däck.

Tekniska data

Tryckbelastning 1000 kg


Kapslingsklass IP 67
BEGA Thermal Management ®

Täckram i rostfritt stål
Armaturhus och infällnadshus av aluminium och aluminiumgjutgods
Säkerhetsglas
Strålkastare: Reflektoryta rent aluminium
BEGA Vortex Optics®

Nätdelar med DALI-styrning

Vattenstopp · Anslutningsledning

Gör på monteringsplatsen, inför monteringen av armaturerna, ett fundament inklusive dränering som tar upp tryckbelastningen på armaturerna.

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.