Wallwasher för belysning av vertikala ytor

med litet infällnadsdjup

Konstruktionen hos den här infällda markstrålkastaren gör det möjligt att belysa en hel vertikal yta, exempelvis en fasad, från marken ända ner till underkanten av taket. Den nedre begränsningen av fördelningen av ljusstyrkan är rätlinjig, det vill säga utan de annars vanliga ”ljuskäglorna”. Armaturerna står i ett infällnadshus på ett fundament som tar upp tryckbelastningarna. Fundamentet och dräneringen måste göras på monteringsplatsen inför monteringen.

Det går att köra över armaturerna med fordon med luftfyllda däck. I körspår, där armaturerna utsätts för horisontella belastningar i form av bromsningar, accelerationer eller riktningsbyten, får armaturerna inte monteras.

Tekniska data

Tryckbelastning 1000 kg


Kapslingsklass IP 67
BEGA Thermal Management ®

Kupa i aluminium- eller bronsgjutgods
Lackeringsteknik BEGA Unidure®
Armaturhus i aluminiumgjutgods
Infällnadshus i rostfritt stål
härdat kristallglas · Silikonspridningslins
Reflektoryta rent aluminium

Nätdelar med DALI-styrning

Vattenstopp · Anslutningsledning

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Armaturfärg grafit

Tryckbelastning 1000 kg


Kapslingsklass IP 67
BEGA Thermal Management ®

Kupa av bronsgjutgods
Armaturhus i aluminiumgjutgods
Infällnadshus i rostfritt stål
härdat kristallglas
Silikonspridningslins
Reflektoryta rent aluminium
Vattenstopp · Anslutningsledning

Nätdelar med DALI-styrning

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.


Illuminating vertical surfaces from the ground up

The predecessor system of these new floodlights used discharge lamps as their light source and illuminated many prestigious structures around the globe. BEGA has decades of experience in the area of in-ground luminaires and LED technology, which have allowed the development of this new luminaire type in peerless quality. With careful and professional installation, these floodlights will perform their lighting tasks during very long operating times.

The in-ground floodlight is perfectly suited for applications in which an illumination of vertical surfaces is needed and where the luminaire should be installed at ground level and have drive-over capabilities. The cast aluminium luminaire is mounted in a stainless steel installation housing on a foundation that absorbs pressure loads of up to 1000 kg. The LED colour temperature can be set between 3000 K and 4000 K and the luminaire is DALI controllable.