Kompakt djupstrålande optik

armaturer för infällnad i samma plan i oputsade eller putsade betonginnertak

Dessa infällda takarmaturer med kompakt djupstrålande optik har vi särskilt utvecklat för oputsade och putsade betonginnertak. För respektive önskad monteringssituation finns passande infällnadshus tillgängliga som passar för montering i både panelinnertak och betonginnertak. När taket är klart monteras armaturerna med hjälp av ett bajonettlås i infällnadshuset. BEGA kompakt djupstrålande optik imponerar genom sin unika ljusteknik men även med ett intelligent monteringssystem. Armaturer vars optiska utseende fascinerar genom att glaset integrerats i nivå med betongtaket.

De externa nätdelarna ingår i leveransen och kopplas samman med armaturen via en smidig stickkontakt. Den elektriska anslutningen av nätdelen kan därmed, om så krävs på platsen, göras före den slutgiltiga monteringen av armaturen

Tekniska data

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Säkerhetsglas Reflektoryta rent aluminium optisk silikonlins

inklusive externa nätdelar med DALI-styrning

Armaturer med symmetrisk och flack fördelning av ljusstyrkan: BEGA Hybrid Optics®

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

Tänk på att: För monteringen av armaturerna krävs alltid ett infällnadshus. Beställ passande infällnadshus för montering av armaturer och nätdelar att använda på monteringsplatsen.

De infällnadsdjup som krävs hittar du i armaturernas bruksanvisning.

➀ två motsatta öppningar för installationsrör


➁ Infällnadshus av aluminium med infällnadskrage av rostfritt stål


➂ En hållare för DALI-nätdelen möjliggör en bekväm installation ovanför huvudet.


➃ Nätdel med DALI-styrning BEGA Thermal Management ®


➄ När taket är klart monteras armaturerna snabbt och enkelt med hjälp av ett bajonettlås i infällnadshuset.


➅ optisk silikonlins 


➆ Reflektoryta rent aluminium


➇ symmetrisk, asymmetrisk och flack fördelning av ljusstyrkan

➀ två motsatta öppningar för installationsrör


➁ Infällnadshus av aluminium med infälldskrage av rostfritt stål


➂ Vinkel för fastsättning på formsättningen


➃ Nätdel med DALI-styrning BEGA Thermal Management ®


➄ En hållare för DALI-nätdelen möjliggör en bekväm installation ovanför huvudet.


➅ Utjämningsring för justering vid befintliga putstjocklekar 


➆ När taket är klart monteras armaturerna snabbt och enkelt med hjälp av ett bajonettlås i infällnadshuset.


➇ optisk silikonlins


➈ symmetrisk, asymmetrisk och flack fördelning av ljusstyrkan


⑩ Reflektoryta rent aluminium

Bildgalleri