Infällda väggarmaturer i rostfritt stål 24 V DC

Rundstrålande armaturer, armaturer med asymmetrisk fördelning av ljusstyrkan eller infällda RGB-armaturer för additiv färgblandning

Korrosionståliga infällda väggarmaturer i rostfritt stål i en mycket slitstark konstruktion för olika typer av användning. Armaturer som säkerställer en tillförlitlig och ekonomisk drift. Det går att välja mellan olika mått för att lösa dina belysningsuppgifter. Armaturer där täckramen och armaturglaset ligger i samma plan, helt utan förskjutning.
De rundstrålande armaturerna finns antingen att få som orienteringsarmaturer med lägre ljusstyrka eller som armaturer för användningsområden där en högre belysningsstyrka krävs. Låga infällnadsdjup och ett BEGA-fästsystem svarar för en enkel och ekonomisk montering i massiva eller ihåliga byggobjekt.

Beroende på storlek kan armaturerna monteras i sättsteg och i väggar både inne och ute.

  • De rundstrålande armaturerna finns antingen att få som orienteringsarmaturer med lägre ljusstyrka eller som armaturer för användningsområden där en högre belysningsstyrka krävs.
  • Armaturerna med asymmetrisk fördelning av ljusstyrkan avger sitt ljus i sidled och belyser markytor bredstrålande och jämnt.
  • De infällda RGB-armaturerna lämpar sig för integrering i ljus- och byggnadsstyrningssystem. Det krävs även ett driftdon och en färgljusstyrning för att kunna använda RGB-armaturerna.

Tekniska data

Kapslingsklass IP 67
Skyddsklass III

Hus och täckram i rostfritt stål
Säkerhetsglas
Anslutningsledning

Det krävs en separat nätdel 24 V DC för att kunna använda de här armaturerna.

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.