Väg- och informationsarmaturer

Dessa armaturer är ett designalternativ till pollare, som belysning av vägar, ingångar och infarter. Dessutom kan de få en riktningsvisande och strukturerande funktion på trafikerade ytor.


Du kan hitta fler produkter av detta slag i följande serier:

Dark Sky

Armaturer för naturnära miljöer

Tekniska data

Ljuset från armaturerna avges längs hela stativet utan att blända och belyser den underliggande markytan.

Kapslingsklass IP 65
BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål
Lackeringsteknik BEGA Unidure®
Säkerhetsglas
med platsgjutningsfundament för markmontering

Nätdelar med DALI-styrning

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Ljuset från armaturerna avges längs hela stativet utan att blända och belyser den underliggande markytan och även skylten.

Informationsarmaturerna levereras med skylt med individuella texter, symboler och logotyper. Informationsarmaturer garanterar snabb och säker orientering och att du hittar rätt adress dag som natt.

Kapslingsklass IP 65
BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål
Lackeringsteknik BEGA Unidure®
Säkerhetsglas
med platsgjutningsfundament för markmontering

med text på en eller båda sidor
Skyltens höjd 150 till 350 mm

Nätdelar med DALI-styrning

20 års inköpsgaranti för LED-modul

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Bildgalleri