Foto: threespeedjones

Undervattensstrålkastare i rostfritt stål

Undervattensstrålkastare för belysning av dammar, vattenbassänger och vattenspel i privata och offentliga miljöer.

Armaturerna får endast användas under vatten. För att undvika skadliga avlagringar och föroreningar på armaturerna måste vattnet ha ett neutralt pH-värde och vara fritt från beståndsdelar som angriper metall.

Tekniska data

Kapslingsklass IP 68 20 m
Skyddsklass III

Rostfritt stål, materialnr 1.4301, elpolerat
Säkerhetsglas
Reflektor i eloxerat rent aluminium
vattenbeständig kabel

Fästbygel för horisontella och vertikala inställningar av strålkastaren

Observera säkerhetsföreskrifterna vid installationen och driften av de här armaturerna och driftdonen.

20 års inköpsgaranti för LED-modul

LED-färgtemperatur 3000 K

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Kapslingsklass IP 68 20 m

Rostfritt stål, materialnr 1.4301, elpolerat
Säkerhetsglas
Reflektor i eloxerat rent aluminium
vattenbeständig kabel

Fästbygel för horisontella och vertikala inställningar av strålkastaren

Observera säkerhetsföreskrifterna vid installationen och driften av de här armaturerna och driftdonen.

20 års inköpsgaranti för LED-modul

LED-färgtemperatur 3000 K

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.

Kapslingsklass IP 68 4 m · Skyddsklass III
BEGA Thermal Management ®

Rostfritt stål, materialnr 1.4301, elpolerat
Säkerhetsglas
Reflektor i eloxerat rent aluminium

Nätdelar on/off

Fästbygel för horisontella och vertikala inställningar av strålkastaren

Säkerhetstransformator:
Kapslingsklass IP 66 · Skyddsklass II
2 m anslutningsledning med stickkontakt typ F/E

20 års inköpsgaranti för LED-modul

LED-färgtemperatur 3000 K

På grund av den tekniska utvecklingen kan det ljusflöde och den anslutningseffekt som anges i tabellen ändras. På vår hemsida informerar databladen för varje armatur om aktuella värden samt LED-livslängd och ljusflöde beroende på färgtemperatur.