Foto: threespeedjones

Undervattensstrålkastare i rostfritt stål

Undervattensstrålkastare för belysning av dammar, vattenbassänger och vattenspel i privata och offentliga miljöer.

Armaturerna får endast användas under vatten. För att undvika skadliga avlagringar och föroreningar på armaturerna måste vattnet ha ett neutralt pH-värde och vara fritt från beståndsdelar som angriper metall.

Tekniska data

Kapslingsklass IP 68 20 m Skyddsklass III

Rostfritt stål, materialnr 1.4301, elpolerat Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium vattenbeständig kabel

Fästbygel för horisontella och vertikala inställningar av strålkastaren

Observera säkerhetsföreskrifterna vid installationen och driften av de här armaturerna och driftdonen.

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

LED-färgtemperatur 3000 K

Kapslingsklass IP 68 20 m

Rostfritt stål, materialnr 1.4301, elpolerat Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium vattenbeständig kabel

Fästbygel för horisontella och vertikala inställningar av strålkastaren

Observera säkerhetsföreskrifterna vid installationen och driften av de här armaturerna och driftdonen.

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

LED-färgtemperatur 3000 K

Kapslingsklass IP 68 4 m · Skyddsklass III BEGA Thermal Management ®

Rostfritt stål, materialnr 1.4301, elpolerat Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium

Nätdelar on/off

Fästbygel för horisontella och vertikala inställningar av strålkastaren

Säkerhetstransformator: Kapslingsklass IP 66 · Skyddsklass II 2 m anslutningsledning med stickkontakt typ F/E

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

LED-färgtemperatur 3000 K