Väggarmaturer med riktat ljus

Symmetrisk, asymmetrisk eller flack fördelning av ljusstyrkan

Armaturer som kan användas på många olika sätt för belysning av fasader och ytor.

  • Den symmetriska fördelningen av ljusstyrkan är till för belysning av fasad- och väggytor, varvid fästunderlaget samtidigt utgör reflektionsyta.
  • Den asymmetriska fördelningen av ljusstyrkan belyser markytorna framför väggar och fasader. Tyngdpunkten ligger här i den tredimensionellt djupa belysningen av markytorna.
  • Den flacka fördelningen av ljusstyrkan är till för belysning av markytor framför väggar och fasader. Tyngdpunkten ligger här i den byggnadsnära och flacka belysningen av ytorna.

Ekonomiska armaturer med högt ljusutbyte, låg anslutningseffekt och lång livslängd tack vare LED.

Armaturerna kan monteras i alla brinnlägen. Det gör det möjligt att även belysa ytor som ligger intill monteringsytan, såsom tak, valv, förtak och konsolplattor.

Tekniska data

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium

Nätdelar med DALI-styrning

Armaturerna kan monteras i alla brinnlägen

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

Kapslingsklass IP 65 BEGA Thermal Management ®

Aluminiumgjutgods, aluminium och rostfritt stål Lackeringsteknik BEGA Unidure® Säkerhetsglas Reflektor i eloxerat rent aluminium

Nätdelar med DALI-styrning

Armaturerna kan monteras i alla brinnlägen

20 års inköpsgaranti för reservdelar LED-moduler

Visa planeringsexempel

Loading zone
Good light in a loading and manoeuvring zone guarantees safety and smooth working processes. Where there are several adjacent loading openings in a building, glare-free luminaires are therefore placed above and between the gates. Their asymmetrical very wide beam light distribution creates a degree of illuminance of about 50 lx. In addition, location luminaires are installed in the wall about half a metre above the ground in order to facilitate reversing. The entire company grounds are illuminated from a height of 8 m with pole-top luminaires, guaranteeing a basic illumination level of 20 lx.