Referenser

Frauenkirche, Dresden

Från minnesmärke mot krig och förstörelse till en symbol för fred och försoning

”Stenklockan” i finstämd ljussättning

Frauenkirche har en historia som är lika händelserik som gripande. I februari 1945 kollapsade den utbrända 1700-talskyrkan efter den förödande bombningen av staden. I 48 år var ruinen på Neumarkt ett minnesmärke mot krig och förstörelse. Efter 1982 kom den även att bli en symbol för den östtyska fredsrörelsen och dess fredliga protester.

Mellan 1993 och 2005 återuppbyggdes barockkupolen med det originalmaterial som fortfarande gick att använda. Donationer strömmade in från hela världen för att stödja projektet. Sedan återinvigningen är ”nya” Frauenkirche en symbol för fred och försoning.

Den åttkantiga sandstenskyrkan är byggd på en relativt liten yta. Mörka originalstenar, som placerats på sina ursprungliga platser, bryter av den ljusa fasaden. Gammalt och nytt flätas samman och det förflutna blir en del av framtiden.

Även kupolen är helt byggd i sandsten. Den är 24 meter hög, 26 meter i diameter och väger mer än 12 000 ton. Den unika kupolen och kyrkans välvda form har även gett Frauenkirche dess smeknamn ”steinerne Glocke” – stenklockan.

Belysningen av barockkupolen var särskilt utmanande. ”Den imaginära kraften för fred och försoning kommer inifrån och lyser ut över världen”, förklarar ljusdesignern Walter Bamberger tanken om att kyrkan primärt ska ge intrycket av att lysa inifrån. Detta ljus ingår samtidigt i utomhusbelysningen och måste därför vävas in vid ljusplaneringen.Från armaturer med på förhand bestämd placering till vikten av ljusteknik och en nyanserad belysning av olika fasadelement: I Dresden reser sig en effektfullt belyst fasad över staden.

77652 Kompaktstrålkastare med smalstrålande fördelning av ljusstyrkan installerades på fönsterkuporna och riktades in av industriklättrare

77434 · 84528 Ytstrålkastare med flack och Högeffektsstrålkastare med symmetriskt bredstrålande fördelning av ljusstyrkan låter kupolen belysas på önskat sätt


Iscensättningen av Frauenkirche i Dresden i mörker utarbetades med hänsyn till en mängd parametrar. Den mångfacetterade och komplicerade ljusplaneringen utfördes av experter: Ljusdesignern Walter Bamberger är en efterfrågad specialist som ofta anlitas för specialuppdrag. I nära samarbete med Thomas Gottschlich, chefsarkitekt för kyrkobyggnadsförvaltningen i Dresden, vävdes Frauenkirches historia in i belysningen.

Den nedre delen av kyrkobyggnaden belyses av den omgivande stadsbelysningen. Detta ljus ger även intrycket av att belysa kupolen. Utomhusmiljön lyses bland annat upp av olika BEGA strålkastare.

”Det platsorienterade konceptet avstår från att belysa fasaden, eftersom kyrkan ska lysa inifrån.”

Thomas Gottschlich, chefsarkitekt för kyrkobyggnadsförvaltningen i Dresden

Projektet bjöd på stora utmaningar, eftersom placeringen av ljuskällorna var bestämd på förhand av konstruktionsmässiga skäl. ”Ljuset är riktat på ett sådant sätt att arkitekturen med dess element upplevs väldigt plastiskt och finstämt”, säger Walter Bamberger.

Ljustekniken måste anpassas och ta hänsyn till armaturernas olika placeringsnivåer givet fasadens variationer i färgnyans. Även den mörka ytan på de historiska stenarna måste framstå i oförvanskad dager. ”Vi var tvungna att satsa antingen på en samstämmig luminans eller mer ljus riktat på rätt sätt”, förklarar ljusplanerarna.

Resultatet blev en effektfull fasad som strålar med hjälp av strålkastare:

”Den belysta kupolen är en lysande symbol i stadsrummet.”

Ljusdesigner Walter Bamberger

Ljusstyrkan måste dock vara återhållsam, eftersom betraktaren måste förstå budskapet hos ljuset som strålar inifrån kupolen, säger Bamberger.

Även kvaliteten och livslängden hos armaturerna var viktiga kriterier vid valet av produkter för att undvika höga följdkostnader. För de ansvariga är dessa attribut kännetecknande för en premiumtillverkare.

Frauenkirche bjöd även på andra utmaningar: För att installera belysningskonceptet på svårtillgängliga ställen på mer än 50 meters höjd var man tvungen anlita fasadklättrare.

© Grit Jandura · Stiftung Frauenkirche Dresden

BEGA strålkastare belyser de fyra, cirka 44 meter höga trapptornen.


Praktiska exempel på belysning med våra strålkastare

Vill du veta mer om belysning med strålkastare? Ta del av vår gedigna erfarenhet. Vi har sammanställt ett stort antal exempel från verkligheten att inspireras av. Hitta lösningar för ditt projekt med strålkastare.

läs mer