Kompetenscentrum Wohnen, Betreuen, Pflegen GHG Rosenberg, St. Gallen

Individuell ljusatmosfär

”Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft (GHG) – allmännyttiga välgörenhetsorganisationen i St. Gallen – har anor sedan 1816. Den dåvarande välgörenhetsorganisationen grundades i syfte att bekämpa en hungersnöd som härjade i den schweiziska kantonen St. Gallen. Mer än 200 år senare är välgörenhetsorganisationens uttalade syfte fortfarande hjälp och stöd till personer med särskilda vårdbehov – organisationen engagerar sig i samhället. Kompetenscentret GHG Rosenberg är det största projektet i organisationens långa historia. Det ledde till att man kunde man slå samman två äldreboenden och vårdhem som tidigare drevs på olika platser i Rosenberg.

BEGA pendelarmaturer för stora rum lyser upp och gestaltar de gemensamma utrymmena i två plan

Både planeringen och genomförandet av projektet väckte stor uppmärksamhet: För att kunna placera centrets andra hus med sina 130 bostäder intill en befintlig byggnad, flyttades en kulturminnesmärkt villa 20 meter med hjälp av stålskenor, hydraulpressar och ett specialistföretag. Den nya byggnaden placerades sedan parallellt med den befintliga, så att husen tillsammans bildar en harmonisk enhet.

Oaser av välbefinnande för boende med särskilda vårdbehov: GHG planerade sitt kompetenscenter ”Wohnen, Betreuen, Pflegen” med ett speciellt inslag: Två bostadsgrupper om vardera 20 boende delar gemensamma lokaler. Matsalen och samlingsytorna i två plan fungerar som boendets hjärta.

Inredningen använder en rad olika material och komponenter. Den präglas av olika träslag och betongväggar. Kompetenscentrets stora gemensamma ytor med högt i tak krävde speciella belysningslösningar. De lyses upp med BEGA pendelarmaturer för stora rum med djupstrålande optik. Den höga ljusstyrkan hos de rundstrålande armaturerna ger en effektiv, bländfri vertikal belysningsstyrka. Den djupstrålande optiken ger ytterligare hög belysningsstyrka på den belysta ytan. Armaturerna är utrustade med DALI-styrning – för en individuell ljusatmosfär i lokalerna. De fungerar även som blickfång som elegant accentuerar den generösa takhöjden.


Byggherre Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St. Gallen (CH)

Arkitektur Oestreich + Schmid GmbH Architekten BSA SIA, St. Gallen (CH) (nybyggnad) Benz Engeler Architekten BSA SIA, St. Gallen (CH) Timon Bischofberger GmbH, St. Gallen (CH) (renovering)

Ljusdesign Ch. Keller Design AG, St. Gallen (CH)

Byggledning rbm Ruppanner Baumanagement GmbH, Sirnach (CH)

Foto Jürg Zürcher, St. Gallen (CH)