Mainzer Tor, Miltenberg

Den historiska staden Miltenberg öppnar sina portar för det nya

I Miltenberg i Unterfranken, Bayern har man lyckats skapa en lika symbolisk som funktionell koppling mellan historia, nutid och framtid. Vid foten av en kulle vid kulturminnesmärkta Mainzer Tor hyser det nya stadsarkivet och museiförrådet stads- och konsthistoria. I det intilliggande ungdomscentret lever Miltenbergs unga generation i nuet med siktet inställt på framtiden. Byggnadskomplexet Mainzer Tor färdigställdes 2019 och är smakfullt sammanvävt med tornet med samma namn. Porten har markerat stadens västra gräns vid floden Mains strand sedan 1300-talet. BEGA-armaturer belyser denna imponerande och mångbottnade entré in i staden.

Intill det renoverade tornet precis vid foten av en kulle reser sig en nybyggd, kantig sockelbyggnad. Byggnadsverken vävs samman av en bro för fotgängare. Nybyggnaden accentueras av BEGA infällda markarmaturer i rostfritt stål som integrerats i gångvägen och belyser den rödaktiga fasaden i Main-sandsten. Själva Mainzer Tor belyses av extremt effektfulla BEGA högeffektsstrålkastare som är genomtänkt och diskret placerade och kastar sitt ljus på utvalda partier av tornet. BEGA ljusbyggnadselement förfinar belysningskonceptet i mörker. Inledningsvis faller blicken på de strukturgivande utformningselementen med rotationssymmetrisk fördelning av ljusstyrkan. Därifrån leder belysningen besökaren mot en monumental, fristående trappa. Trappan hänger i hög grad samman med den röda sockelbyggnaden och fungerar som ett stilelement i stadsbebyggelsen. Bländfria BEGA infällda väggarmaturerär infällda i väggarna. Armaturernas asymmetriska fördelning av ljusstyrkan belyser de breda trappstegen som leder upp till sockelbyggnadens tak med dess stora, öppna yta, samt även några mindre trapphus.

Miltenberg är en idyll som för tankarna till en bilderbok, med sin välbevarade medeltida stadskärna och vackra läge mellan Mains flodstrand med bergen som fond. Stuttgartbaserade arkitektbyrån Bez + Kock ligger bakom den nya byggnaden vid Mainzer Tor. De löste utmaningen med bravur: Den nya, multifunktionella byggnaden livar upp stadsbilden med moderna arkitektoniska inslag, samtidigt som den diskret smälter in i den befintliga, pittoreska stadsbilden. Bedriften nominerades till DAM:s prestigefyllda arkitekturpris 2021.


Arkitektur Bez + Kock Architekten, Stuttgart

Byggherre Miltenberg stad

Ljusdesign Made by Light – Lichtplanung, Hamburg