RheinMain CongressCenter, Wiesbaden

Karakteristisk identitet i anrik miljö

Hur lyckas man integrera ett innovativt eventcenter för upp till 12 500 personer i en stadskärna med väl sammansatt arkitektur? RheinMain CongressCenter i hjärtat av Wiesbaden i Tyskland ger svar på frågan som har både arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga aspekter. Modern arkitektur med en mix av traditionella byggnadselement och modern byggnadsstil smälter harmoniskt in i stadskärnans anrika byggtradition.

Arkitekten Ferdinand Heide övertygar inte bara med en byggnadsdesign med transparens som flödar av dagsljus. Integreringen i stadsmiljön i den tyska förbundsstaten Hessens huvudstad uppnås också genom en fasad som för tankarna till ett storslaget byggnadsverk i en av Europas äldsta kurorter. RheinMain CongressCenter omgärdas av en hög kolonnad som effektfullt lånar stilelement från Kurhaus i Wiesbaden och statsteatern.

Den allt större betydelsen av effektfulla fasader och dess belysning i mörker kommer till uttryck i Wiesbaden, där exteriörens formgivning, struktur och materialval speglar insidan.

Ett viktigt attribut för att integrera komplexet i stadsväven är den offentliga passagen mellan Museum Wiesbaden och två hessiska delstatsministerier. Fotgängarna behöver inte runda centret för att använda gatunätet. Detta ligger helt i linje med planeringsfilosofin: Centret ska inte bara dra till sig besökare – även de boende i Wiesbaden ska känna sig välkomna att ta del av komplexet, oavsett om man har ett ärende dit eller ej.

RheinMain CongressCenter har sammanlagt 45 eventrum och foajéer som flödar av ljus, däribland en hall för upp till 9 000 besökare och en stor sal för 3 200 gäster. Flyttbara väggar ökar flexibiliteten. Ett läktarsystem med 3 000 sittplatser i den stora hallen kan ställas undan och förvaras i ett specialbyggt läktarförråd. Entréområdena är generösa och välplanerade för att flera evenemang ska kunna äga rum samtidigt – hallarna och även de mindre konferensrummen har sin egen infrastruktur. Allt följer planerarnas ambitiösa mål: ”Utvändigt harmoniskt sammanvävt med omgivningen, invändigt Tysklands mest innovativa kongress- och eventcenter.”

CongressCenter värms upp med golvvärme som drivs av en värmepump. Vid toppbelastning injiceras fjärrvärme från ett biomassaverk. Elen till värmepumpen genereras via solcellsanläggningen på taket till den stora hallen.

Redan tre år före invigningen tilldelades anläggningen en förcertifiering i platina av Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) – det tyska byggcertifieringssystemet för hållbart byggande.

Med sina högklassiga material i varma gula och beige toner smälter fasaden på RheinMain CongressCenter in i Wiesbadens stadskärna med dess anrika byggtradition. Generösa glaspartier understryker byggnadens transparens och ljusgenomsläpp. ”Natursten, exponerad betong förfinad med naturstensaggregat och salsväggarnas träpaneler definierar materialen i kongresscentret”, förklarar arkitektbyrån Ferdinand Heide.

Stödpelarnas element i glas och metall försågs med en ventilerad, värmeisolerad stenbeklädnad på utsidan. Pelargångens bas, pelare och tak i förfabricerad exponerad betong har förfinats med naturstensaggregat och ruggats för att efterlikna natursten. Den accentuerade belysningen av de genomarbetade fasaderna framhäver materialen även i mörker. Harmonin mellan ytskikten, färgtonerna och belysningen av den ultramoderna byggnadskroppen sätter sin tydliga prägel på stadsbilden i Wiesbaden.

Hur väver man sömlöst samman ett innovativt nybygge som RheinMain CongressCenter med den befintliga arkitekturen? Arkitektkontoret Ferdinand Heide benämner lösningen ”stratifieringsprincipen”. Det angränsande offentliga rummet – oavsett om det rör sig om förgården eller parken i den omedelbara närheten – fortsätter in i CongressCenters pelargångar, smälter in i foajéområdet och därifrån till eventhallarna.”

För att framhäva denna arkitektoniska struktur i utomhusmiljön och därmed även övergången mellan det nya komplexet och den befintliga arkitekturen är BEGA ljusbyggnadselement idealiska. De skapar sammanhang genom belysning i mörker och struktur i utomhusmiljön. Dessutom leder de visuellt människors rörelse på öppna platser, som den framför CongressCenter. Ljusbyggnadselementen plockar även upp formspråket hos kolonnadens kubiska pelare och bildar en harmonisk länk mellan den representativa platsen framför och entrén till CongressCenter.


Byggherre TriWiCon, Wiesbaden, Tyskland Arkitektur Ferdinand Heide Architekt BDA, Frankfurt am Main Ljusdesign Day & Light Lichtplanung Frank Vetter, München Foto RMCC Thomas Ott